wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kontakt
 • Martom Tomasz Jęsiak
  ul. Sportowa 12
  64-115 Święciechowa
  NIP: 6971968078
  tel. 504411166
  e-mail: kontakt@intertimex.pl
  NIP: 697-196-80-78
 • E-mail:fjmartom@wp.pl
 • Telefon504-411-166
  726-309-227
  502-710-680
 • Godziny działania sklepucodziennie 7.00 - 17.00, w soboty 7.00 - 13.00

Regulamin

Sklep internetowy umieszczony pod adresem www.intertimex.pl jest platformą prowadzoną przez:

MARTOM Tomasz Jęsiak
ul. Sportowa 12
64-115 Święciechowa
kontakt@intertimex.pl
tel. +48 726 309 227
tel. +48 504 411 166

wpisaną Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej, Urząd Statystyczny w Poznaniu 60-959, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79

NIP 6971968078

REGON 300727709

§ 1

Realizacja zamówienia

1. Klientem Sklepu Internetowego www.intertimex.pl może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 1. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.intertimex.pl. Klient po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DO KOSZYKA”, a następnie wybranie w Koszyku opcji dostawy, płatności, oraz potwierdzenie zamówienia. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia, MARTOM Tomasz Jęsiak, przesyła na podany przez Klienta adres e-mail jego potwierdzenie. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Firmy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 2.
 3. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta w terminie:
a) za pośrednictwem Poczty Polskiej (od momentu przyjęcia wysyłki przez dostawce 1-3 dni robocze)
b) za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (od momentu przyjęcia wysyłki przez dostawce 1 dzień roboczy)
c) za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost (od momentu przyjęcia wysyłki przez dostawce 1 dzień roboczy)
d) za pośrednictwem usługi Paczkomaty 24 prowadzonej przez firmę InPost (od momentu przyjęcia wysyłki przez dostawce 1-2 dni robocze)
 1. Czas realizacji zamówienia jest podany przy każdym produkcie i dotyczy tylko dni roboczych:
 1. 24h – od momentu złożenia zamówienia do godziny 16:00 do dostarczenia do punktu odbioru przesyłek DPD, InPost, Poczty Polskiej lub Paczkomatu
  b) 1-2 dni – od momentu złożenia zamówienia do godziny 16:00 do dostarczenia do punktu odbioru przesyłek DPD, InPost, Poczty Polskiej lub Paczkomatu
  c) 3-5 dni – od momentu złożenia zamówienia do godziny 16:00 do dostarczenia do punktu odbioru przesyłek DPD, InPost, Poczty Polskiej lub Paczkomatu

  6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, MARTOM Tomasz Jęsiak poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres
  e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 1. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, MARTOM Tomasz Jęsiak może zaproponować Klientowi:
  a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
  b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym MARTOM Tomasz Jęsiak będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

  8. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, MARTOM Tomasz Jęsiak ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Ponadto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu Internetowego www.intertimex.pl, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie www.intertimex.pl błędnych cen, lub opisów produktów. Jeżeli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry –MARTOM Tomasz Jęsiak zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym www.intertimex.pl. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta;
 3. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

  § 2 Ceny

1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego www.intertimex.pl znajdujące się przy produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich, oraz zawierają informacje o sugerowanych kosztach dostawy;
2 .Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego www.intertimex.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

§ 3
Modyfikacja zamówienia
 

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez MARTOM Tomasz Jęsiak wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta.
Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez MARTOM Tomasz Jęsiak Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w §8.

2. Zmiany w zamówieniach mogą być dokonywane bezpośrednio w Sklepie Internetowym www.intertimex.pl lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta MARTOM Tomasz Jęsiak do momentu otrzymania przez Klienta drogą e-mailową informacji zmianie jego statusu na zrealizowany

§ 4

Formy płatności

1. Płatności za zakupione przedmioty można dokonać:

a) gotówką przy odbiorze wysyłki z zamówieniem w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatu lub firmy kurierskiej.
W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego www.intertimex.pl;

b) przelewem bankowym w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatu lub firmy kurierskiej.,

W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy www.intertimex.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności.

c) płatnością internetową on-line za pośrednictwem PayU w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatu lub firmy kurierskiej.
W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy www.intertimex.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności.

§ 5

Warunki gwarancji

1.Wszystkie produkty sprzedawane przez MARTOM Tomasz Jęsiak są objęte 24-miesięczną producenta lub dystrybutora.

§ 6

Warunki reklamacji

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 24 miesięcy od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności.

2. MARTOM Tomasz Jęsiak w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

3. Warunkiem koniecznym, aby Firma rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura) i opisem reklamacji.

4. Wszystkie reklamowane towary należy odesłać na adres Centrum Dystrybucyjnego znajdującego w Święciechowie na adres MARTOM Tomasz Jęsiak, Sportowa 12, 64-115 Szczecinek najtańszą formą wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna). W takim przypadku MARTOM Tomasz Jęsiak zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.

5. Jeżeli klient postanowi odesłać reklamowany towar droższą opcją dostawy np. kurierem MARTOM Tomasz Jęsiak zobowiązana jest zwrócić klientowi koszt dostawy tańszej czyli koszt dostawy Pocztą Polską.


6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – MARTOM Tomasz Jęsiak wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7

Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia pod warunkiem, że zamówione produkty nie zostały jeszcze wysłane kontaktując się z Działem Obsługi Klienta lub poprzez samodzielne anulowanie zamówienia na stronie www.intertimex.pl
2. Klient, który dokonał zakupu w Sklepie Internetowym www.intertimex.pl w zakresie
działalności nie związanej z działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zamówienia każdy produkt.

3. Stan zwracanego produktu nie może być pogorszony. Produkt musi posiadać oryginalne opakowanie oraz nie może nosić jakichkolwiek oznak użytkowania (montażu w puszkach, podłączania przewodów).
4. Klient zwracający towar odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów na czas transportu w zakresie uszkodzeń mechanicznych. Towar posiadający uszkodzenia wynikające z jego nieodpowiedniego zabezpieczenia nie może zostać przyjęty do zwrotu.
5. W przypadku rezygnacji z zamówienia Sklep Internetowy www.intertimex.pl zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy www.intertimex.pl), w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał zwrot towaru. Zwrot płatności zostanie dokonany poprzez przelew.
6. Klient zwracający towar zobowiązany jest pokryć koszty transportu odsyłanego towaru.

§ 8

Internetowa Platforma ODR

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 1. Platforma ODR (Online Dispute Resolution) to punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych niniejszym rozporządzeniem. Jest interaktywną stroną internetową działającą od 15 lutego 2016r, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Platforma ODR, to serwis internetowy ułatwiający rozstrzygnięcie sporu pomiędzy konsumentem i przedsiębiorcą przez niezależnego mediatora drogą on-line. Ma ona służyć zapewnieniu konsumentom możliwości dobrowolnego składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania.
 3. Rozporządzenie ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Innymi słowy przepisy dotyczą wszystkich sprzedawców i konsumentów mających odpowiednio siedzibę lub miejsce zamieszkania ramach Unii Europejskiej.

§ 9

Zwrot należności Klientom

1. MARTOM Tomasz Jęsiak dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) Zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej;
c) Uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

Zwrot należności nastąpi na:
a) rachunek bankowy Klienta
b) adres Klienta przekazem pocztowym

§ 10

Dane osobowe

Rejestrując się w Sklepie Internetowym www.intertimex.pl Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez MARTOM Tomasz Jęsiak danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówienia dokonanego w Sklepie Internetowym www.intertimex.pl

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym www.intertimex.pl

W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Klienta dane osobowe, będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy www.intertimex.pl

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

Klienci Sklepu Internetowego www.intertimex.pl mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, poprawianie ich oraz żądanie ich usunięcia.

§ 11

Newsletter

Klient ma możliwość zapisania się na newsletter Sklepu Internetowego www.intertimex.pl

Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-
mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy www.intertimex.pl korespondencji drogą elektroniczną, oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta lub samodzielnie, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter lub po zalogowaniu się na stronie www.intertimex.pl i wejściu na stronę Newslettera .


§ 12

Postanowienia końcowe

Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego www.intertimex.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

MARTOM Tomasz Jęsiak nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego www.intertimex.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych.

Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym www.intertimex wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.02.2012

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez MARTOM Tomasz Jęsiak, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.intertimex.pl zmienionego regulaminu.

Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl